prnewswire logo captis executive search management consulting leadership board services

Texaský inštitút srdcových arytmií pri St. David's Medical Center bude usporiada medzinárodnú konferenciu o komplexných srdcových arytmiách

EPLive 2022 je dvojdňová konferencia, na ktorej sa zúčastňujú najlepší svetoví odborníci na srdcovú elektrofyziológiu

AUSTIN, Texas, 20. mája 2022 /PRNewswire/ — V dňoch 2. a 3. júna 2022 Texaský inštitút srdcových arytmií (TCAI) pri St. David’s Medical Center usporiada šieste medzinárodné sympózium o komplexných arytmiách, EPLive 2022. 

EPLive je intenzívne dvojdňové vzdelávacie stretnutie pre praktických klinických srdcových elektrofyziológov, odborných spolupracovníkov elektrofyziológov a všeobecných kardiológov, ktorí sa zaujímajú o liečbu komplexných srdcových arytmií, teda stavov, pri ktorých srdce bije v nepravidelnom alebo abnormálnom rytme. Priame prenosy z nového, najmodernejšieho elektrofyziologického centra v St. David’ s Medical Center s odborným komentárom budú slúžiť ako hlavná učebná pomôcka.

„Je nám cťou, že môžeme usporiadať našu prvú konferenciu s osobnou účasťou v novom elektrofyziologickom centre svetovej úrovne, ktoré má šesť elektrofyziologických laboratórií vybavených najmodernejšou technológiou,” uviedol Andrea Natale, M.D., F.H.R.S., F.A.C.C., F.E.S.C., srdcový elektrofyziológ a výkonný lekársky riaditeľ TCAI a riaditeľ kurzu EPLive. „Vďaka zdieľaniu priamych prenosov môžeme efektívnejšie napredovať v postupoch a technológiách liečby komplexných arytmií a ďalej zlepšovať starostlivosť o pacientov na celom svete.”

Príčinou srdcových arytmií sú problémy s elektrickým systémom srdca. Mnohé srdcové arytmie sa liečia pomocou moderných ablačných postupov, ktoré zahŕňajú vypálenie, zmrazenie alebo neutralizáciu častí srdcového svalu, kde abnormálne elektrické impulzy spúšťajú nepravidelný srdcový rytmus. Konferencia EPLive má pomôcť účastníkom lepšie pochopiť techniky používané na liečbu predsieňových a komorových arytmií, implantáciu zložitých prístrojov a extrakciu nefunkčných prístrojov.

EPLive sa skladá zo štyroch častí: Ablácia fibrilácie predsiení (A Fib), Ablácia komorovej tachykardie (VT), Prístroje a Nové technológie. Stretnutia pozostávajú z kombinácie živých a zaznamenaných prípadov z TCAI a niektorých popredných svetových centier: Arytmia Center CardioInfantil Foundation (Kolumbia), Bangalúr (India), Cleveland Clinic, Kansas City Heart Rhythm Institute, Mass General Hospital, MedStar Heart & Vascular Institute (Texas), Methodist Hospital (Houston, Texas), Monzino Cardiology Center (Taliansko), Mt. Sinai Hospital (New York), Northwell Health (New York), Pacific Heart (Kalifornia), Penn Heart and Vascular Center, UCLA, University of Arkansas Medical Center, University of Chicago Medicine, University of Colorado School of Medicine, University of Pennsylvania, University of Texas Southwestern Medical Center, Vanderbilt University a Westside Regional Medical Center (Florida).

Prípady zahŕňajú postupy, ako je ablácia A Fib a ablácia post-A Fib predsieňových arytmií, ablácia VT (endokardiálna a epikardiálna), prípady s balónikom (kryo, Apama a laser), CRT implantáty, SQ ICD a extrakcia elektród a venoplastika. Okrem toho EPLive predstaví novú technológiu, ktorú priekopnícky zaviedli lekári v TCAI, vrátane elektroporácie a bezzvodovej dvojkomorovej kardiostimulácie. 

Konferencia sa zameria aj na rôzne ciele, napríklad:

  • načrtnutie a použitie techník používaných na mapovanie a abláciu predsieňových arytmií;
  • identifikácia postupov na zníženie komplikácií a podporu bezpečnostných opatrení pre pacienta počas ablácie fibrilácie predsiení;
  • preukázanie znalosti najnovších dôkazov a usmernení v oblasti liečby arytmie a liečby pomocou nových technológií;
  • uplatňovanie prístupov, ktoré najlepšie využívajú nové technológie preukázané na optimalizáciu klinických výsledkov;
  • identifikácia procesov, ktoré môžu profitovať z integrácie nových technológií a podporiť bezpečnejšie postupy pre pacienta;
  • identifikácia postupy na zníženie komplikácií a podporu bezpečnostných opatrení pre pacienta počas extrakcie elektród.

Okrem ukážok Dr. Natala, sa budú na EPLive prezentovať viacerí lekári z TCAI, napríklad spoluriaditeľ kurzu, Amin Al-Ahmad, M.D. a tiež aj Shane Bailey, M.D.; Mohamed Bassiouny, M.D.; David Burkhardt, M.D.; David Burkland, M.D.; Robert Canby, M.D.; Joseph Gallinghouse, M.D.; Brian Greet, M.D.; Eric M. Hoenicke, M.D.; Rodney Horton, M.D.; Patrick Hranitzky, M.D.; Javier Sanchez, M.D.; Kamala Tamirisa, M.D.; Senthil Thambidorai, M.D.; David Tschopp, M.D.; a Jason Zagrodzky, M.D.

Za účasť na konferencii získajú lekári od American Medical Association (AMA) maximálne 14 hodín kreditu Physician’s Recognition Award (PRA) Category 1 Credit ako uznanie lekára kategórie 1.

Súčasťou EPLive 2022 je aj špeciálny program pre štipendistov, EP Finishing School, ktorý sa uskutoční 4. a 5. júna. Praktický kurz naživo prináša všetky hlavné aspekty štipendijného vzdelávacieho programu – praktický výcvik, možnosti výskumu a klinické materiály – v jednej platforme a dáva absolventom jedinečnú príležitosť naučiť sa riešiť klinické scenáre. Stážisti elektrofyziológie si pozrú do 40 prípadov od popredných svetových odborníkov – s komentárom založeným na súčasných stratégiách liečby založených na dôkazoch – a absolvujú prezentáciu, v ktorej predstavia prípad a budú ho obhajovať pred odbornou komisiou.

Texaský inštitút srdcových arytmií (TCAI) pri St. David Medical Center je jedným z najvýznamnejších svetových centier zameraných na najnovšie pokroky v liečbe arytmií. Centrum vedie Dr. Natale, ktorý stojí na čele pokroku v liečbe A Fib, vedie mnohé klinické štúdie a podieľa sa na vývoji nových technológií a postupov.

Viac informácií nájdete na stránkach EP-Live.com.

Kontakt pre médiá:
Matt Grilli alebo Kat Griffith, ECPR 
[email protected] alebo [email protected] 
mobil 630.800.9533 alebo 512.797.4002

rt captis executive search management consulting leadership board services

SOURCE Texas Cardiac Arrhythmia Institute at St. David’s Medical Center

This is not a CAPTIS article. Originally, it was published here.