Nadace Rainwater Charitable Foundation vyhlásila vítěze třetího ročníku Rainwaterovy ceny za výzkum mozku

Cena je udělována za inovativní vědecké objevy v oblasti neurodegenerativních onemocnění

FORT WORTH, Texas, 16. prosince 2021 /PRNewswire/ – Nadace Rainwater Charitable Foundation, která patří k největším nezávislým sponzorům výzkumu neurodegenerativních onemocnění, dnes oznámila, že letošními držiteli Rainwaterovy ceny za vynikající inovace v neurodegenerativním výzkumu a Rainwaterovy ceny pro inovativní vědce na počátku kariéry se stávají Dr. Alison Goate (profesorka Jean C. a Jamese W. Crystalových a vedoucí katedry genetiky na Icahnově škole medicíny na Mount Sinai), resp. Dr. Martin Kampmann (docent v oboru neurodegenerativních onemocnění na Kalifornské univerzitě v San Francisku).

Dr. Goate, profesorka Jean C. a Jamese W. Crystalových a vedoucí katedry genetiky na Icahnově škole medicíny na Mount Sinai, je již více než třicet let přední badatelkou v oblasti genetiky tauopatií. Ve svých raných pracích se zaměřila na mendelovské formy demence, což vedlo k rozpoznání mutací v genech APP, PSEN1 a MAPT jako příčin Alzheimerovy choroby a frontotemporální demence. Tyto převratné objevy otevřely cestu k mechanistickým studiím a vývoji léčebných postupů. V posledních letech se Dr. Goate zasloužila o využití 2D a 3D-organoidních kultur k lepšímu pochopení vlivu variant na riziko demence, a zprostředkovala tak pohled do molekulárních změn způsobených těmito genetickými rizikovými faktory.

„Tato cena má pro mě speciální význam, protože se již více než 10 let angažuji v konsorciu Tau, což je program nadace Rainwater Charitable Foundation,” uvedla Dr. Goate. „Má práce vyžaduje týmovou práci a společné budování znalostí, abychom mohli společně něco změnit. Tuto cenu přebírám s vědomím, že zde zastupuji mnoho dalších lidí a že bez nich bych nebyla tam, kde jsem.”

Dr. Kampmann, docent pro neurodegenerativní onemocnění na Kalifornské univerzitě v San Francisku, a pracovníci jeho laboratoře provedli první celogenomové CRISPR screeny lidských neuronů, aby mohli systematicky identifikovat geny řídící přežití neuronů. Tento vědec také hrál klíčovou roli při prvním molekulárním popisu neuronů, které jsou obzvláště zranitelné při Alzheimerově chorobě. Práce Dr. Kampmanna je důkazem jeho pozoruhodné schopnosti kombinovat nejmodernější technologie a nekompromisní odhodlání přispívat k biologickému poznání.

„Jsem poctěn, že jsem získal tuto úžasnou cenu, a jsem vděčný za podporu, které se mi dostalo od Rainwater Charitable Foundation a komunity výzkumníků v oblasti tauopatie,” řekl dr. Kampmann. „Skutečnost, že nadace Rainwater Charitable Foundation tak zásadně podpořila náš výzkum a umožnila nám přinést nové přístupy do výzkumu proteinu tau, je pro mne nesmírně důležitá.”

Program Rainwaterovy ceny podporuje vědecké objevy tím, že zvyšuje povědomí o neprobádaných oblastech v neurodegenerativním výzkumu, přivádí nové výzkumníky do oblasti tauopatie a oceňuje vědecké úspěchy, které by mohly vést k inovativní a účinné léčbě. V programu se udělují ceny ve čtyřech hlavních kategoriích. Výše uvedené ceny za vynikající inovace (250 000 dolarů) a pro začínající vědce (150 000 dolarů) budou uděleny na konferenci Global Tau 2022, která se uskuteční 23. února 2022 ve Washingtonu D.C. Program počítá také s cenami, které budou uděleny pouze v případě dosažení určitých vědeckých milníků nebo průlomových léčebných postupů. Výše peněžní odměny se zde pohybuje od 2 milionů dolarů za řešení specifických potřeb v oblasti vývoje klinických modelů, včasné detekce, biomarkerů a základního pochopení mechanismu onemocnění až po 10 milionů dolarů za léčbu schválenou FDA, která zabrání poškození způsobenému PSP či je zvrátí. Ceny za milníky a průlomy budou udělovány v budoucnu na základě dosažených úspěchů a objevů.

„Rainwater Charitable Foundation si váží příležitosti ocenit Dr. Goate a Dr. Kampmanna za jejich průkopnické a vysoce kooperativní úsilí v oblasti neurodegenerativních onemocnění,” řekla Dr. Amy Rommel, ředitelka vědeckého programu Rainwater Charitable Foundation.   „Není překvapením, že tito dva světově uznávaní badatelé jsou zároveň blízkými spolupracovníky a že společně publikovali a pracují na několika důležitých programech.”

Dr. Goate a Dr. Kampmann byli na ocenění nominováni svými kolegy vzhledem k publikovanému a recenzovanému výzkumu týkajícímu se neurodegenerativních onemocnění. Jako laureáti pak byli vybráni na základě svého výzkumu, vedení, mentorských aktivit a pozitivního vlivu ve vědecké komunitě. Oba vítězové jsou členy konsorcia Tau, což je program, který v roce 2010 spustila nadace Rainwater Charitable Foundation a který zadává výzkum a objevování léků na světové úrovni s cílem předcházet primárním tauopatiím, jako je progresivní supranukleární obrna, a sekundárním onemocněním, jako je Alzheimerova choroba, a léčit je. Rainwaterovy ceny jsou financovány odděleně od Rainwater Charitable Foundation a laureáty nominuje výběrová komise nezávisle na programu konsorcia Tau.

Další informace o letošních vítězích jsou k dispozici na stránce www.rainwaterprize.org.

O lékařském výzkumu nadace Rainwater Charitable Foundation
Nadaci Rainwater Charitable Foundation (RCF) založil počátkem 90. let známý soukromý investor a filantrop Richard E. Rainwater. RCF podporuje řadu programů v oblasti vzdělávání na základních a středních školách, lékařského výzkumu a dalších záslužných činností. S cílem urychlit vývoj nových diagnostických a léčebných postupů pro neurodegenerativní poruchy související s proteinem tau provozuje tým lékařského výzkumu nadace Rainwater Charitable Foundation konsorcium Tau a program Rainwaterovy ceny. Nadace Rainwater Foundation dosud investovala více než 100 milionů dolarů a pomohla osmi léčebným projektům s posunem do fáze testování na lidech. Další informace naleznete na stránkách http://rainwatercharitablefoundation.org/, www.rainwaterprize.orghttps://tauconsortium.org/.  

Kontaktní osoba: 
Amy Rommel 
Ředitelka vědeckého programu Rainwater Charitable Foundation 
[email protected] 
(817) 820-2752 

Kontakt pro média: 
Brittney Young 
Viceprezidentka společnosti Edelman 
[email protected]
(470) 652-8992

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1708925/Rainwater_Logo_Logo.jpg  

SOURCE The Rainwater Charitable Foundation

This is not a CAPTIS article. Originally, it was published here.